Sale!

Buku Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala Full Set

Rp 708,000 Rp 531,000

SKU: BK-436 Categories: , ,

Description

Buku Ringkasan Siyar A’lam Nubala adalah kumpulan biografi dan kisah dari para generasi awal umat ini dan para ulamanya yang terkenal. Isi dari kitab ini diantaranya:

Sejarah singkat Imam Muhammmad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi

KHULAFAURRASYIDIN

 • Abu Bakar Ash-Shiddiq Kalifah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
 • Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu
 • Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu
 • Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu’anhu

RINGKASAN SIYAR A’LAM AN-NUBALA’

 • Abu Ubaidah bin Al Jarrah
 • Thalhah bin Ubaidullah
 • Az-Zubair bin Al Awwam
 • Abdurrahman bin Auf
 • Sa’ad bin Abu Waqqash
 • Sa’id bin Zaid
 • Mus’ab bin Umair
 • Utsman bin Madz’un
 • Salim Maula Abu Muththalib
 • Abu Jandal
 • dll…

Generasi Sahabat yang terakhir

 • Adh-Dhahhak bin Qais
 • Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib
 • Abdullah bin Hanzhalah
 • Salamah bin Al Akwa’
 • Abdullah bin Abbas Al Bahar
 • dll…

Generasi Tabi’in yang pertama

 • Marwan bin Hakam
 • Ka’ab Al Aahbar
 • Ziyad bin Abihi
 • dll….

Orang-orang yang sempat menemui zaman Nabi SAW

 • Zaid bin Shuhan
 • Uqbah bin Nafi’ Al Qurasyi
 • Abdullah bin Ziyad

Tingkatan pertama Kibar Tabiin yang tersisa

 • Ibnu Hanafi
 • Al Jurasi
 • Mu’awiyah bin Yazid
 • Hasan bin An-Nu’man
 • Syabib bin Yazid
 • dll…

Dan masih banyak lagi riwayat para Tabiut-tabiin dalam buku ini

Additional information

Weight 5 kg
Dimensions 24 × 17 cm
Penerbit

Pustaka Azzam

Penulis

Imam Adz-dzahabi

Kode Buku

BK-436

Cover

Hard Cover

Halaman

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buku Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala Full Set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *